ის­რა­ელ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გან­გე­ბო და სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ან ელჩი ლაშა ჟვა­ნია სოციალურ ქსელში ძალიან მნიშვნელოვან განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ:

“დღეს ის­რა­ე­ლის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრთან, ბ-ნ გაბი აშ­კე­ნა­ზის­თან ერ­თად ხელი მო­ვა­წე­რე მნიშ­ვნე­ლო­ვან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბა­სა და ის­რა­ე­ლის სა­ხელ­მწი­ფოს მთავ­რო­ბას შო­რის ის­რა­ე­ლის სა­ხელ­მწი­ფო­ში შრო­მის ბაზ­რის კონ­კრე­ტულ სექ­ტო­რებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­თა დრო­ე­ბი­თი და­საქ­მე­ბის შე­სა­ხებ!

ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­თა კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბის კუ­თხით. სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქალა­ქე­ებს აღარ და­ჭირ­დე­ბათ არა­ლე­გა­ლუ­რი გზების ძი­ე­ბა ის­რა­ელ­ში სა­მუ­შა­ოდ ჩა­მო­სას­ვლე­ლად.

არ და­ჭირ­დე­ბათ დიდი თან­ხე­ბის გა­დახ­და ლე­გა­ლუ­რად სა­მუ­შა­ოს მო­ძი­ე­ბის­თვის. ამა­ზე სა­ქარ­თვე­ლოს ჯან­მრთე­ლო­ბის და სი­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო იზ­რუ­ნებს” – წერს ლაშა ჟვა­ნია.

დღეს ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ბ-ნ გაბი აშკენაზისთან ერთად ხელი მოვაწერე მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ისრაელის სახელმწიფოში შრომის ბაზრის კონკრეტულ სექტორებში საქართველოს მოქალაქეთა დროებითი დასაქმების შესახებ !ხელშეკრულება მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეთა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით.საქართველოს მოქალქეებს აღარ დაჭირდებათ არალეგალური გზაბის ძიება ისრაელში სამუშაოდ ჩამოსასვლელად. არ დაჭირდებათ დიდი თანხების გადახდა ლეგალურად სამუშაოს მოძიებისთვის. ამაზე საქართველოს ჯანმრთელობის და სიციალური დაცვის სამინისტრო იზრუნებს.‎הסכמה בין גאורגיה וממשלת מדינת ישראל ביחס להעסקה זמנית של אזרחים גאורגים בענפים ספציפיים בשוק העבודה בנדינת ישראל ‼️ 🇮🇱

Posted by Ambassador Lasha Zhvania on ოთხშაბათი, 30 სექტემბერი, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here